Vandkølingsanlæg

BUUS Køleteknik A/S fremstiller industrielle vandkølingsanlæg. Udgangstemperaturen på anlæggene kan være helt ned til 2°c. Vandkølingsanlæg (eller i daglig tale “chillere”) bruges som ofte i slagteribranchen eller til køling af f. eks. plaststøbemaskiner.

Chillere kan leveres som færdige units eller som en del af et eksisterende køleanlæg.

Køling af pølser. Vandet holdes meget tæt på 0°c og recirkuleres. Vandet genanvendes og vandspild undgås.

Kvalitet – et nøgleord

Konsekvent og aldrig svigtende kvalitet er i mere end en forstand blevet et centralt emne ved BUUS Refrigeration. Kun en høj og vedvarende kvalitet giver virksomheden mulighed for at få adgang til de markeder, som det vil operere på, hvorfor BUUS kontinuerligt afsætter ressourcer til kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

Gennem flere år er der gjort en stor indsats for at integrere kvalitetskonceptet i virksomhedens ånd. Medarbejderne trænes i at være kvalitetsbevidste og er motiverede til at opnå det bedst mulige resultat – hver gang.

For at opnå det bedste resultat skal værktøjerne være de bedste. Den nyeste teknologi bruges, når det er rentabelt, administrationen er edb, og CAD-udstyr bruges, når man designer og bygger store anlæg.