BUUS Sjapis-maskiner

Der kan nemt produceres sjapis baseret på de eksisterende ismaskiner. Både vandrette og lodrette ismaskiner er velegnede. Se også BUUS’ engelske hjemmeside.

Produktionen af sjapis er særdeles simpel og derfor også økonomisk attarktiv. Ismaskinens kolde tromle roterer op til fem gange hurtigere end hvis den skulle producere underkølet skælis. Isen tilsættes den ønskede mængde saltvand og kan derefter pumpes frem til en opbevaringstank eller til et forbrugssted.

Ismaskinerne producerer 40% mere sjapis end skælis. En 1000 kg/24t skælismaskine producerer således 1.400 kg/24t ren is. Da der tilsættes ca. 70% vand til isen vil der produceres 4.700 liter sjapis i døgnet.

Når sjapis produceres sker det på overfladen af en kold, roterende tromle. Isen fremstilles af saltvand. der tilsættes ca. 70% vand og blandingen holdes homogen af en omrører. Isen kan holde sig i flere timer uden yderligere køling. Billedet her er fra Bystævneparken i Brønshøj.

Sjapis er særdeles effektiv til nedkøling af fødevarer. Her er isen brugt til nedkøling af sousvidé poser i Bystævneparken. To sjapis tanke på hver 2000 liter forsyner køkkenet med sjapis.

Maden doseres i fem liters poser og nedkøles med sjapisen. Både holdbarhed og smag er mærkbart forbedret i forhold til traditionel nedkøling med blæstfrysere. Spørg JOM Rustfri A/S om en løsning.

Muslinger kan nedkøles med sjapis. Her er det et billede fra et forsøg på Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors. Forsøget viste at muslinger ikke har forøget dødelighed selv når de nedkøles under gydningen, hvor de er svækkede.

Sjapistank til opbevaring.

Kvalitet – et nøgleord

Konsekvent og aldrig svigtende kvalitet er i mere end en forstand blevet et centralt emne ved BUUS Refrigeration. Kun en høj og vedvarende kvalitet giver virksomheden mulighed for at få adgang til de markeder, som det vil operere på, hvorfor BUUS kontinuerligt afsætter ressourcer til kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

Gennem flere år er der gjort en stor indsats for at integrere kvalitetskonceptet i virksomhedens ånd. Medarbejderne trænes i at være kvalitetsbevidste og er motiverede til at opnå det bedst mulige resultat – hver gang.

For at opnå det bedste resultat skal værktøjerne være de bedste. Den nyeste teknologi bruges, når det er rentabelt, administrationen er edb, og CAD-udstyr bruges, når man designer og bygger store anlæg.