Industrikøleanlæg - Proceskøl

Buus Køleteknik A/S har en lang række industriprojekter bag sig. Vi har leveret køleanlæg til så forskellige industrier som plaststøberier, slagterier og rodfrugt grossister.

Fælles for alle projekter er at vi går ind med løsningsforslag som måske ikke er overvejet af kunden. Et stort engagement i projekterne er et kendetegn som vi er stolte af.

Blandt de mange gode kunder tæller:

Tange Frilandsgartneri A/S. Procesvandet holdes nedkølet og recirkulerer. Der er store gevinster at hente ved at minimere vandspildet og optimere produkternes kvalitet.

Tange Frilandsgartneri A/S. Kølingen er baseret på brine således at ulemperne ved at have kølemidler ud til fordamperne helt undgås.

Kosteffektive løsninger og gode komponenter sikrer dig et køleanlæg anlæg der kører dag ud og dag ind.

Frostrum hos Delika A/S.

Overskudsvarmen fra køle og fryseanlægget hos Delika A/S bruges til at forvarme vandet der bruges til rengøring.

Kvalitet – et nøgleord

Konsekvent og aldrig svigtende kvalitet er i mere end en forstand blevet et centralt emne ved BUUS Refrigeration. Kun en høj og vedvarende kvalitet giver virksomheden mulighed for at få adgang til de markeder, som det vil operere på, hvorfor BUUS kontinuerligt afsætter ressourcer til kvalitetskontrol og kvalitetssikring.

Gennem flere år er der gjort en stor indsats for at integrere kvalitetskonceptet i virksomhedens ånd. Medarbejderne trænes i at være kvalitetsbevidste og er motiverede til at opnå det bedst mulige resultat – hver gang.

For at opnå det bedste resultat skal værktøjerne være de bedste. Den nyeste teknologi bruges, når det er rentabelt, administrationen er edb, og CAD-udstyr bruges, når man designer og bygger store anlæg.